Eisen Trainer

valera.jpg

Valeriy Streltsov 

Professeur de culture physique et de sports                               

Sportlechen Erfolleg

1991          Junioren-Europameeschterschaft   -  Härendubbel  -    2. Plaatz

                   Junioren-Europameeschterschaft   -  Mixed              -    3. Plaatz

  

1992          Ukrain-Eenzelmeeschterschaft        -  Härendubbel  -    1. Plaatz

1993          Ukrain-Eenzelmeeschterschaft        -  Härendubbel  -    1. Plaatz

                   Ukrain-Eenzelmeeschterschaft        -  Mixed              -    1. Plaatz

                   Slovenian International                     -  Härendubbel  -    1. Plaatz

                   Slovenian International                     -  Mixed              -    1. Plaatz

                   Romanian International                    -  Härendubbel  -    1. Plaatz

                   Romanian International                    -  Mixed              -    1. Plaatz

                   Hungarian International                   -  Mixed              -    1. Plaatz

1993           EBU Circuit                                        -  Mixed               -   1. Plaatz

1994

1994           Slovak International                          - Härendubbel    -   1. Plaatz

1995           Slovak International                         - Härendubbel    -     1. Plaatz

1996           Ukrain-Eenzelmeeschterschaft        -  Härendubbel   -    1. Plaatz

1997           Volant d'Or de Toulouse                    -  Mixed               -    1. Plaatz

                    Ukrain-Eenzelmeeschterschaft        -  Härendubbel   -    1. Plaatz

1998           Ukrain-Eenzelmeeschterschaft        -  Härendubbel   -    1. Plaatz

                    Ukrain-Eenzelmeeschterschaft        -  Mixed               -    1. Plaatz

1999           Ukrain-Eenzelmeeschterschaft        -  Härendubbel   -    1. Plaatz

                    Croatian International                      -  Härendubbel   -    1. Plaatz

                   Weltmeeschterschaft                        -  Härendubbel   -  17. Plaatz

                   Weltmeeschterschaft                        -  Mixed               -  09. Plaatz

                   Bulgarian International                     -  Mixed               -    1. Plaatz

                   Croatian International                       -  Mixed               -    1. Plaatz

2001         Weltmeeschterschaft                         - Härendubbel     -  17. Plaatz

2004         Ukrain-Eenzelmeeschterschaft          -  Härendubbel    -   1. Plaatz

2011         Landesmeeschterschaft Lxbg            -  Mixed                -   1. PLaatz

2017         Landesmeeschterschaft Lxbg            -  Mixed                -   1. Plaatz